Mutluluk

 Soyut kavramların tanımını yapmak, onları açıklamak hep zor gelmiştir bana. Hepimizin deneyimi ve duygulanımı biricikken nasıl ortak terimlerle duygu yüklü deneyimleri ifade edebiliriz ki? “Mutluluk” da en önemli soyut kavramlardan biri bence. Ne kadar önemli olduğunu ve hayat görüşünüzdeki yerini mutlaka hayatınızın bir döneminde düşünmüşsünüzdür siz de. Bu yazımda mutluluğu anlamak, anlamlandırmak ve açıklamak peşinde olacağım. Bu düşünsel yolculukta bana eşlik edeceklere, keyifli okumalar diliyorum.

  • Mutluluk Nedir? – Mutluluk Türleri

Türkçe (TDK):

Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik.

İngilizce (Cambridge):

the feeling of being happy (mutlu olma hissi)

happy: feeling, showing, or causing pleasure or satisfaction (mutlu: zevk veya tatmin hissetmek, göstermek veya buna neden olmak)

İspanyolca (Significados):

La felicidad es el estado emocional de una persona feliz; es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos; es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que apremien, ni sufrimientos que atormenten.

(Mutluluk, mutlu bir insanın duygusal halidir; hedeflerimize, arzularımıza ve amaçlarımıza ulaştığımızda yaşadığımız esenlik ve tatmin duygusudur; acil ihtiyaçların olmadığı, eziyet acılarının olmadığı kalıcı bir tatmin anıdır.)

Mutluluk sözcüğünün tanımında dilin ve kültürün etkisi yadsınamaz. Bazı tanımlarda vurgu daha çok hazza ve anlık bir hissiyata yönelikken bazı tanımlar uzun süreli bir durumdan, duygusal halden bahseder. Genel bir çerçeve çizmeye çalışınca mutluluğu iki grupta incelemek gerektiğini düşünüyorum.

Hedonist Mutluluk: Coşkulu, anlık bir haz duygusu. İspanyolca’ da mutluluktan (felicidad) ziyade sevinç sözcüğüne karşılık gelen alegria ile ifade ediliyor. İngilizce ’de joy haz yerine kullanılırken sözlük tanımındaki mutluluk da aslında tatmin duygusundan söz ediyor. Türkçe tanıma baktığımızda ise hedonist mutluluğun, anlık isteklerimizi tatmin etme yolu ile mutluluğun bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bu tanımdaki mutluluk – İspanyolca tanım ile de benzer olarak- uzun süreli bir duygu haline, genel bir huzura vurgu yapar. Bu da bizi öteki mutluluk kategorisine götürüyor.

Duygusal Hal Olarak Mutluluk: Huzur olarak nitelendirilebilecek bir mutluluk bu bence. Eksiksiz olma durumu. İhtiyaçlarınız karşılanıyor, sizi mutsuz edecek faktörler yok. Mutlusunuz o halde, ya da olmalısınız. İspanyolca tanımda da bahsedildiği gibi kalıcı bir tatmin.

Bu iki grup mutluluk herkes için farklı ağırlıklarda önemlidir. Kişinin kendini mutlu olarak görmesi bu iki faktöre bağlıdır; anlık hazlar ve uzun vadeli mutluluk.  Öte yandan, mutluluğun başarılara bağlı olarak görülmesi 21. Yüzyıl rekabetçi dünyasında tartışılmalı, tanımlar revize edilmelidir bence. Her başarı, mutluluğu beraberinde getirir mi? Yoksa aslında mutlu olmanın başarıya katkısı daha mı büyüktür? Mutlu olmanın iyimser olmakla, bakış açısıyla bağlantısı nedir?  

  • Nasıl Mutlu Olunur? -Karakter Yaşam Uyumu

Mutlu olmak için öncelikle sizi olumsuz etkileyecek faktörleri ortadan kaldırmalı eksik ihtiyaçlarınızı gidermelisiniz. Bunun yanında mutluluğu etkileyen faktörler herkeste aynı derecede etkili olmaz. Karakterinizi ve mizacınızı iyi tanımalı ona göre tercihler yaparak hayatınıza yön vermelisiniz. Ancak ve ancak kendinizle uyumlu bir yaşam sürerseniz mutlu olabilirsiniz.

Kendimizi nasıl tanıyacağız peki? Bu noktada kendinize zaman ayırmalı, sorular sormalı biraz nelerden mutlu olduğunuzu gözlemlemelisiniz. Bunun yanında oluşturulan yaygın envanter ve testlerden yararlanabilirsiniz. Örneğin, Mizaç ve Karakter Envanteri, 7 özellik üzerinden karakteri iki boyutlu olarak konumlandırır. Bunlar yenilik arayışı, zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı, kalıcılık, bencillik, yardım severlik ve kendini aşmadır.  Hangi özelliğin sizin için daha önemli olduğuna bakarak, meslek seçiminizi, arkadaşlarınızı, çevrenizi, ilgi alanlarınızı, eş seçiminizi yönlendirebilirsiniz. Karakterinize uyumlu bir yaşamınız olduğunda mutluluk hayatın her alanında kendiliğinden ortaya çıkacaktır: çalışma hayatı, arkadaş ilişkileri, romantik ilişkiler…

  • Mutluluk Ne Kadar Önemli?

Hayvanlar yemek yemek, hayatta kalmak ve üremek üzerine bir hayat yaşıyorlar. Biz benzer şeylere duygusal bir anlam yüklüyoruz oysa, mutlu ediyor bizi bu eylemler. Bunun yanında bir de “rafine zevklerimiz” var -ki bu ne kadar doğru tartışılır. Peki biz neden mutlu olmayı önemsiyoruz? Belki de mutlu olmak bu içgüdüsel dürtülerin kaçınılmaz bir sonucu. Aslında biz hayatta kalmak ve neslimizi devam ettirmek isterken ve bu yolda çabalarken; mutluluk diye anlaması güç bir duyguyla ödüllendiriyor hayat bizi.

İlk insanlar neyden mutlu olurdu? Sanat mıydı onları mutlu eden? Yoksa bir hayvan avlamak, seks yapmak mıydı mutluluk? Rafine hale getirdiğimiz zevklerimiz olduğunu inkâr etmemekle birlikte mutluluğun ve hazzın aslında temel içgüdü ve ihtiyaçlardan kaynaklandığını ve özümüzden çok da uzaklaşmadığımızı düşünüyorum. O halde mutlu olmak yaşamak kadar önemli midir? Asıl çabamız mutlu olmak mı olmalıdır yoksa iyi bir yaşam sürmek mutluluğu yanında getirecek midir?  Gerisini size bırakıyorum, mutlu kalın.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: