Yaşamdaki Temel Amaç

Tür adı sapiens (zeki düşünebilen) olan insan varoluşunun ilk anlarından itibaren düşünmeye, sorgulamaya başlar. Yaşamdaki temel amacını bulmaya, hayatı anlamlandırmaya çalışır. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder; çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır*. Peki insan yaşamı boyunca neyi amaçlamaktadır? Ortak bir hedef var mıdır yoksa bireyler bambaşka amaçlar uğruna mı yaşamlarını sürdürmektedir? Adler’e göre bir hedefe sahip olmanın anlamı sonuçta Tanrı gibi olmaya çalışmaktır. Son hedef, Tanrı gibi olmaktır. Peki bir hedef veya sembol olarak var olan bir Tanrı kavramı insan zihnince yaratılmış bir üst benlik midir? İnsan neden Tanrı’ya ihtiyaç duyar ve inanmak ister? İnsanın ona ihtiyaç duyduğu kadar hatta belki daha da fazla ihtiyaç duymaz mı Tanrı insana? Periyodik yahut yeknesak bir düzene sahip olmayan doğaya ve fabrika ayarları içinde bulunduğu dünyaya uygun olan insan** niçin bir düzen arayışına girer ve kendini bir dini inanca bağlamak, düzen sağlayıcı bir yaratıcının varlığına inanmak ister?

*Montaigne-Denemeler (Yalnızlık)

**Sinan Canan- İFA: İnsanın Fabrika Ayarları 1. Kitap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: